Paul Van Dessel logo

Beeldend kunstenaar, dichter en voordrager


Art 'De ernst van de grappenmaker'
Kortfilm ʻPaul Van Dessel, verbinden in stilte.ʼ (2019)

De documentaire / kortfilm ʻPaul Van Dessel, verbinden in stilte.ʼ door Erwin Raeves wordt opgenomen in de Permeke Bibliotheek te Antwerpen, afdeling Beeldende kunsten.

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (2019)

Paul Van Dessel wordt opgenomen in www.artistintheworld.com van Nederlands fotograaf en kunstenaar Andrè Smits, in het gezelschap van David Lynch en anderen. Gesponserd door het Mondriaan Fonds en gearchiveerd in het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Cinema Nova Brussel (2019)

10 oktober om 20u. Kortfilm ‘PAUL VAN DESSEL, VERBINDEN IN STILTE.’ (regie Erwin Raeves / uitgeverij Litera-Este) in CINEMA NOVA te Brussel, in de reeks ‘Open Screen’ Kortfilms.

Jumpei Mikami, grafisch kunstenaar (2019)

ʻI went to your website, Paul, and saw your works. Each of these works had a unique atmosphere and presence, which was interesting. You have your own world, it's really creative. It was very interesting for me.ʼ

Kunstatelier Walden Ekeren (2019)

29 September om 14u. Gedichtenvoordracht in Kunstatelier Walden te Ekeren. Paul Van Dessel, Renée Van Hekken, Roger Nupie en gitarist Ramsy Irani.

Radio Centraal (2019)

ʻPaul Van Dessel specialʼ, interview over zijn werk door Catherine Braeckmans in ʻThe Horny Hourʼ (Sven Visterin) op Radio Centraal, Antwerpen

Steven Van Der Heyden (dichter) (2019)

OVER KORTFILM ʻPAUL VAN DESSEL, VERBINDEN IN STILTE.ʼ Een integer, puur en echt portret. Jouw muze (Magritte) is nooit veraf. De continue spiegeling van abstract aan figuratief, van woord aan beeld bleef bij me hangen, ʻalles heeft zijn tegendeelʼ.

Filmhuis Klappei (2019)

31 Mei om 20u in Filmhuis Klappei, Antwerpen Klappeistraat 2. Première kortfilm ʻPaul Van Dessel, verbinden in stilte.ʼ van Erwin Raeves. Een portret van het werk van de artiest.

Poster filmvoorstelling
Radio Centraal (2019)

Paul Van Dessel gaat op 19 februari 2019 in gesprek over zijn werk met Michael Laird tijdens het radioprogramma ʻThe Hourny Hourʼ van Sven Visterin op Radio Centraal Antwerpen 106.7 fm en via streaming.

Radio Centraal (2018)

April. Interview met PAUL VAN DESSEL over zijn leven en werk als beeldend kunstenaar, voormalig galerij-houder en poëet door KATRIEN VAN TICHELEN met haar Tweevragen-cultuurrubriek in 'DE REDACTIETIJD' op RADIO CENTRAAL Antwerpen 106.7 FM of via lifestreaming www.radiocentraal.be.

Gazet van Antwerpen (2016)

29 Juni 2016, Gazet van Antwerpen. Artikel door Ilse Prinsen over de groepstentoonstelling ‘Amicitia fortior’ in Galerie Martin Van Blerk te Antwerpen met Paul Van Dessel, Bruno Sluydts, Gert de Keyser en Freddy De Vierman : ‘... Paul Van Dessel bracht de kunstenaars samen ... In zijn werk tracht hij het menselijke ‘zijn’ te verbeelden ... De directheid van het menselijk contact fascineert hem ...’

Radio Centraal programma ‘De Wolkenbreiers’ (2016)

27 Juni 2016 van 16 tot 18u. Interview met Paul Van Dessel, Freddy De Vierman, Gert de Keyser en Bruno Sluydts in het Radio Centraal programma ‘De Wolkenbreiers’ van Leo Reijnders naar aanleiding van hun groepstentoonstelling ‘Amicitia fortior’ in Galerie Martin Van Blerk te Antwerpen.

Radio Centraal programma ‘De Muziekdoos’ (2016)

16 Juni 2016 van 14 tot 16u. Interview met Paul Van Dessel, Gert de Keyser en Bruno Sluydts (zonder Freddy De Vierman)in het Radio Centraal programma ‘De Muziekdoos’ van Frank Vranckx naar aanleiding van hun groepstentoonstelling ‘Amicitia fortior’ in Galerie Martin Van Blerk in Antwerpen.

Agora Gallery, New York (2014)

Paul Van Dessel wordt gecontacteerd en gekwalificeerd door de Agora Gallery New York voor representatie.

De Morgen, DM.city, krant (Antwerpen) (2014)

Joni Horemans, freelancejournalist: ‘... Kunst en filosofie smelten deze maand samen in ‘Galerie Martin Van Blerk’ tijdens de tentoonstelling ‘Over liefde’. Antwerps dichter/kunstenaar Paul Van Dessel (°1956) vult er de leegte met van betekenis doordrongen werk dat veelal vertrekt vanuit geloof en metafysica en smijt daar als toemaatje een poëzieavond bovenop ...’

Zone 03, cultuurkrant (Antwerpen) (2014)

Joni Horemans, freelancejournalist: ‘... De tentoonstelling ‘Over liefde’ van Paul Van Dessel is een verademing voor wie geestelijke verrijking verlangt ...’

ATV dagkrant. (2014)

Vermelding (3 dec.) tentoonstelling ‘Over liefde’ in ‘Galerie Martin Van Blerk’ te Antwerpen.

Prof. Em. Richard Foqué (architect, dichter, criticus) (2014)

Prof. Foqué tijdens de inleiding van de expo ‘Over liefde’ in ‘Galerie Martin Van Blerk’ te Antwerpen (5 dec.): ‘...Het is verbluffend te zien hoe Paul Van Dessel, als het ware met een ongekunstelde en aangeboren vaardigheid, zijn hypotheses vorm geeft en die communiceert in een geraffineerde stijl, die getuigt van een perfecte beheersing in lijn, kleur en vormgeving en tezelfdertijd getuigt van een grote elegantie en gevoeligheid. Paul Van Dessel confronteert ons met een wereld die permanent in verandering is en waar lijden en pijn kan omgezet worden in hoop en verwachting. Het geloof in de Humanitas, in een metamorfose ten goede. Want dat is de ark waaraan Paul Van Dessel bouwt met zijn oeuvre ...’

Prof. Em. Richard Foqué (architect, dichter, criticus) (2014)

Prof. Foqué tijdens de inleiding van de tentoonstelling ‘Over liefde’ in ‘Galerie Martin Van Blerk’ te Antwerpen (5 dec.) over het dubbelportret met dezelfde titel , een hommage aan de dichter Guy van Hoof en zijn echtgenote Yolanda Dewijn: ‘...Er straalt en zekere fierheid uit het schilderij, tevredenheid ook en bevrijdende trots vanwege de dichter maar ook zijn echtgenote: ‘Over liefde’ gaat dit portret en het transcendeert zo de maker en de voorgestelde figuren. Of gaat het toch over een geschilderde realiteit zoals gesuggereerd in de nog in plastiek verpakte panelen, die wellicht wachten om te worden opgehangen ? ‘Ceçi n’est pas une pipe.’ Het is niet wat je ziet of toch …? Is wat je ziet een spiegeling van een meerlagige werkelijkheid zoals de schilder ze verbeeldt ? Een metamorfose van geportretteerden gevangen in een geschilderd portret ...’

'De auteur' (VVL)
(december 2014, p 27)

Paul Van Dessel stelt zich voor als nieuw lid.

‘Radio Centraal’ Antwerpen
(27 november van 14 tot 16u, 2014)

Interview in het programma ‘De muziekdoos’ van Frank Vranckx en Erwin Raeves met Paul Van Dessel, Guy van Hoof en Richard Foqué naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Over liefde’ en een poëzieavond in 'Galerie Martin Van Blerk’ te Antwerpen van 5 tot en met 13 dec 2014.

Tijdschrift ʻArt 04ʼ
(nr 40 dec, jan, feb 2014)

Publicatie hommagegedicht ʻDe romantische scepticus / Guy van Hoofʼ.

Tijdschrift ʻArt 04ʼ
(nr 40 dec, jan, feb 2014)

Publicatie gedicht ʻLijnen en Marcaseʼ uit 2014 bij werk van Marcase.

Digitale uitgave van de VVL, ʻVereniging van Vlaamse Letterkundigenʼ (2014)

Voordracht 3 gedichten uit ʻLokroepʼ door Paul Van Desselʼ tijdens ʻLiteraire Estafette VIIʼ in de ʻGroene zaalʼ van de ʻBoekenbeurs Antwerp-expo 2014ʼ. Zie www.letterkundigen-vvl.be : Literaire Estafette VII.

Kort nieuws, www.letterkundigen-vvl.be (2014)

Vermelding tentoonstelling ʻOver liefdeʼ en poëzie-avond in ʻGalerie Martin Van Blerkʼ in december met de tekening ʻDe bewoners van de eeuwige schemer.ʼ

Tijdschrift ‘Letter 10’ (december 2014)

Voorstelling tentoonstelling ‘Over liefde’ van Paul Van Dessel in 'Galerie Martin Van Blerk’ door Guy Van Hoof.

Tijdschrift ʻArt 04ʼ
(nr 39 sept, okt, nov 2014)

Publicatie tekst ʻZoektochtʼ uit 2013 vergezeld van het hars-olieverf-schilderij ʻZelfbeschouwingʼ uit 1987.

'Poëtisch palet' (2014)

Bundel ‘Poëtisch palet’ met o.a. een gedicht van Paul Van Dessel ‘Dear Marilyn’ gekoppeld aan een schilderij van Linda Deschouwer ‘Marilyn’ naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van de kunstkring ‘Artfriends’.

‘Radio Centraal’ Antwerpen (2014)

Interview in het programma ‘De muziekdoos’ van Frank Vranckx en Erwin Raeves met Paul Van Dessel en Tim Beyltjens naar aanleiding van hun tentoonstelling in ‘Galerij Bar Nadar’ in het kader van de herdenking van de recent overleden Etienne De Cnodder, oprichter en bezieler van de ‘Muziekdoos’, een muziekforum waar ooit ‘Zita Swoon’ en ‘Deus’ maar ook Ingrid Veerman, Leo Wijnkamps, Ken Post e.a. hun eerste stappen zetten.

Cultuurtijdschrift 'Portulaan' (2de kwartaal nr 118, 2014)

Publicatie kortverhaal ‘Het doodvonnis’.

Cultuurtijdschrift ‘VKH-Vriendenkring Kunst Houtland’ (jaargang 39, mei-juni, 2014)

Voorstelling werk van Paul Van Dessel met begeleidende tekst van Guy van Hoof, dichter, schrijver en criticus.

Letterkundig tijdschrift ‘Verba’ (jaargang 18, nummer 2, 2014)

Publicatie hommage-gedicht aan Paul Van Dessel door Guy van Hoof ‘Waarheidsgetrouw portret’.

iArt (2014)

Interview in het kunsttijdschrift van Monika Macken (dichter, kunstschilder, echtgenote auteur Ward Ruyslinck). Een fragment :
... Ervan bewust dat alles met elkaar verbonden is voel ik mij onderdeel van continue beweging en verandering, vertrekkend vanuit een eigenheid die zich kleurt door eeuwige waarden, en een onophoudelijk verwonderd zijn. Dit alles wordt figuratief gestalte gegeven met een abstracte onderbouw, omdat het nu juist de combinatie van deze twee is die het leven en de kunst voor mij uniek maakt, het eenmalige dus vermengd met het eeuwige. Binnen dit spanningsveld laat ik alles open omdat het leven pas boeiend is al je niet helemaal weet waar je naartoe gaat, maagdelijk, want louter kennis van zaken is niet alleen een illusie maar vooral dodelijk ...

RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (2019)

Paul Van Dessel wordt opgenomen in www.artistintheworld.com van Nederlands fotograaf en kunstenaar Andrè Smits, in het gezelschap van David Lynch en anderen. Gesponserd door het Mondriaan Fonds en gearchiveerd in het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Hugo Bongers (2014)

Kunstschilder Hugo Bongers : Hoogstaand kunstenaarschap. Zijn ʻKaʼ is een museumstuk.

Philippe Calliau (2014)

Dichter Philippe Calliau : Zijn werk doet mij blijven kijken en ... denken.

Versindaba, Zuid-Afrika (2014)

Publicatie van het gedicht ʻWaarheidsgetrouw portretʼ van Guy van Hoof, een hommage aan het werk van Paul Van Dessel, in het Zuid-Afrikaanse internet-tijdschrift Versindaba.
www.versindaba.co.za

Cultuurtijdschrift ʻArt 04ʼ (2013)

(Plastisch werk en gedichten. Tekst door Guy van Hoof, dichter, auteur, inleider en bestuurslid van de ʻVlaamse Vereniging van Letterkundigenʼ.).
... Van Dessel noemt zichzelf ook een kunstenaar die zijn weg zelf heeft gezocht. Door de nauwgezetheid, de stijlkenmerken en de doordachte technische uitvoering wekt dat wel verwondering, of laten we zeggen bewondering. Ook de themaʼs in zijn werk ontsnappen aan alle categorieën net zoals dat het geval was bij Spilliaert. Beïnvloeding is er altijd en onvermijdelijk, maar de kunst van Van Dessel staat op zichzelf, zonder aan te sluiten bij een stroming, een trend, een hype waar iedereen over praat. Paul Van Dessel vermengt een stijl en techniek die voortvloeien uit de meer klassieke kunstuitingen, maar het werk is niettemin verankerd in de tijd van nu en sluit aan bij de actualiteit juist omwille van het filosofische, universele karakter.
... Paul Van Dessel is geen dromer, in de zin van een naïeveling, in tegendeel mag hij beschouwd worden als een realist die zichzelf en daardoor de toeschouwer voortdurend aan retrospectie onderwerpt, en dat doet hij met technische vaardigheid en de kracht van zijn ideeën.

Pier Bossuyt (2013)

Uitgever ‘Art 04’ : Het bekijken van enkele van zijn werken was voor mij al voldoende om te besluiten dat Paul van Dessel een buitengewoon kunstenaar is. Het werk doet mij sterk denken aan de Engelse pre-Rafaëlieten.

Leen van Dijck (2013)

Directeur AMVC-Letterenhuis : Paul Van Dessel is een dubbeltalent.

Paul De Vierman (2013)

Beeldhouwer, gewezen directeur Academie Niel, gewezen leraar Koninklijke Academie voor Schone kunsten :
... zijn werk is heel gevarieerd, toch blijft hij in dezelfde richting werken waarbij o.a. een miniem en subtiel handschrift opvalt dat niet valt na te bootsen. In zijn beste momenten is zijn werk fantastisch ...

Jos Vervloet (2013)

Gewezen violist Koninklijke Vlaamse Opera, musicoloog : ... de schabben in zijn atelier, met pigmenten, harsen, mortieren, stampers, kolven, schildermessen, penselen, potloden, enz., kortom : zijn altaar! Geweldig ...

Cultuurtijdschrift ‘Portulaan’ (2013)

Guy van Hoof, dichter, auteur en bestuurslid van de ‘Vereniging van Vlaamse Letterkundigen’, in ‘Portulaan’ : Confrontatie tussen kunstenaar en toeschouwer: Paul Van Dessel heeft een positieve opvatting over het leven, zijn teksten wijzen in die richting en dat kan als een leidraad dienen om zijn werk beter te leren kennen ...

In een tekst (nr. 86, sept. 2007) stelt hij dat zijn twee grootste eigenschappen zijn : beschermen en openbaren. Ja, dat is ook terug te vinden in zijn werk als kunstenaar. Onlangs las ik ergens dat er een sleutel is en een boei: de boei is datgene wat beschermt en waarschuwt om behouden te blijven, de sleutel dan weer moeten we bezitten om in het huis van de kunst en de kunstenaar binnen te gaan om, in plaats van wat oppervlakkig rond te kijken, onze rol rol te spelen in de confrontatie tussen kunstenaar en toeschouwer, zodat de achtergronden van zijn werk worden geopenbaard en de betekenis ervan duidelijk wordt.
Volledige tekst : zie ‘Portulaan nummer 115'

Guy van Hoof (2013)

Inleider, auteur en bestuurslid van de 'Vereniging van Vlaamse Letterkundigen' Guy van Hoof : Paul Van Dessel is een kunstschilder die - jammer genoeg - niet heel vaak exposeert, maar naast schilderen sedert twintig jaar ook korte teksten schrijft in de vorm van gedichten (ook maximen), een vorm van filosofische beschouwingen ...

Een vroeger werk gaf hij de titel ʻDe aanvaarding van het leven met de doodʼ en op ʻCrossroadsʼ uit 2011 zie je hem werkend aan de ezel, bezig aan wellicht een van zijn vele zelfportretten. In de spiegel achter zich - en misschien fungeert het doek op de ezel wel als een spiegel - ziet hij zichzelf weerkaatst maar dan met een doodshoofd. En toch werkt hij onbekommerd verder, hij lijkt niet geschrokken of angstig, nee, hij heeft dat feit aanvaard. Het schilderij is knap van opbouw en met een geladen sfeer, maar tevens betekenisvol door de elementen van de spiegel en het zelfportret, meer dan eens in zijn werk aanwezig. Hierin ook kruisen de wegen van Paul Van Dessel die van Spilliaert, een ontmoeting tussen beide kunstenaars.

Er zijn ook ʻgewoneʼ portretten, vrouwen, zoals ʻDe katʼ - een titel om ons te misleiden natuurlijk - of het knap uitgewerkte ʻZeus wedergeboorteʼ uit 2004, met geen addertje onder het gras maar aan de boezem van de vrouw gedrukt. Een schilderij met meer dan één betekenis en ook in dit geval zou je het een confrontatie met de toeschouwer kunnen noemen. Dergelijke portretten vallen onder de noemer vitaliteit, maar als contrast daarmee, en gedurfd, toont hij een portret van een vrouw in een totaal andere benadering. Het is namelijk een naaktportret van zijn moeder die in mei 2012 op hoge leeftijd overleed en over wie de kunstenaar met veel empathie, bewondering en liefde praat. Het is een ongewoon, ongebruikelijk portret, maar opnieuw past het weer helemaal in het kader van zijn visie : leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden ...

Marianne Van Lindt (2013)

Europees modeontwerpster, medeoprichtster 'T3' van Tone Brulin en beeldend kunstenares Marianne Van Lindt : ... Aangrijpend werk. Grote waardering voor zijn beheersing van het penseel. ...

Marc Kennes (2013)

Marc Kennes kunstschilder verbonden aan galerij 'De Zwarte Panter' Antwerpen : ... Schitterende tentoonstelling. Opvallend is de oprechtheid die het werk uitstraalt. ...

Martin Van Blerk (2013)

Galerij houder Martin Van Blerk : ... Met deze tentoonstelling dringt het tot mij door dat zijn werk meer is dan 'echt goed'. ...

ATV (2013)

Vermelding in de 'ATV' geschreven dagkrant (Antwerpse televisie).

Jos Vervloet (2013)

Jos Vervloet (gewezen violist 'Vlaamse Opera' Antwerpen, musicoloog): ... In 'De duistere' zie ik een sterk verband met de mystiek van Richard Wagner ...

Avi Kenan (2011)

Beeldhouwer en kunstschilder Avi Kenan : ... Dit werk hoort in zijn beste momenten thuis in een New York galerij. Onbegrijpelijk dat het nog niet de nodige bekendheid geniet. Het vraagt stilaan ook om in boekvorm gegoten te worden. ...

Vivienne Lee (2011)

Vivienne Lee, hoofdconsulente Chinees technologisch bedrijf : ... Dit werk hoort thuis in de '798-gallery' in Daishansi (Beijing China). Het brengt dagdagelijkse dingen die het verheft tot iets speciaals. ...

Algemene opinie (2008)

... Zijn filosofisch onderbouwde werk, soms vergezeld van humor, is toegankelijk voor allen. ...

Leo Sterckx (2008)

Antwerps kunstschilder: ... In zijn werk vindt je haast de ganse Westerse kunstgeschiedenis terug.

Algemene opinie (2004)

... Relatief klein maar professioneel atelier. Interessant om zien dat hij hier zijn mooie werk maakt. ...

ARTO (2002)

Dictionnaire biographique :
... Ses compositions sont le plus souvent marquées par la relation Homme et Environnement ...

Julien Schoenaerts (2001)

Acteur Julien Schoenaerts: Mooi werk. Net als ik heeft Paul Van Dessel een fascinatie voor ’het kruis’. Uit zijn teksten blijkt een vroegtijdig filosofisch bewustzijn.

Art in Belgium (1999)

Paul Piron :
... is evenzeer filosoof als schilder. Hij is een zoekende mens, die op zijn speurtocht naar waar geluk en harmonie, indrukken vergaart en zich openstelt voor alles dat om hem heen gebeurt ...

Erik Dupont (1998)

Klassiek componist Erik Dupont :
... In zijn muurschildering 'Geschiedenis van een blauwe steen' toont hij zich een veel groter mysticus dan Richard Wagner ... Het is geweldig te zien hoe hij hier ‘in the middle of nowhere, omringd door zijn potjes verf, staat te schilderen. Het is romantiek op zijn best ...

Kunsttijdschrift 'Art, Antiques et Auctions' (1997)

Met het werk van zes kunstenaars wil men het éénjarig bestaan van galerij 'De 4de Dimensie' vieren. Schilderijen zijn er van Paul Van Dessel, Dirk Lemmens en nana Dankwa, deze laatste presenteert ook beelden. René Lutz toont een 'caleidoscopie van de erotiek'. Abstracte bas-reliëfs worden gebracht door Fik Driesen, pastels en grafiek door Omar Van Meervelde en Lutgart Van Goethem zorgt voor natuurfotografie. Inleiding en analyse door Paul Van Dessel.

Paul Van Dessel over zichzelf : ... de drijfveer achter de galerij wijdt zich aan de schilder- en tekenkunst. ... Hij vind in alles inspiratie, zowel in zogenaamd grote als in kleine dagdagelijkse ervaringen ... Alles prikkelt en fascineert hem en als hij met vreugde vervuld wordt vinden we de reflectie ervan terug op doek of papier, en wel op een zo natuurgetrouw mogelijke wijze in een uitgebalanceerd geheel rond een voelbare haast onzichtbare kern ...

Soms kan de inspiratie uitgroeien tot heuse filosofische beschouwingen. Deze zijn de mijlpalen in zijn ontwikkeling, waarin een gelijktijdigheid besloten ligt van statement en vraagstelling. Kijkt u bijvoorbeeld naar 'De parabel van de dood' en 'De utopie van het intellect'. Uiteindelijk is alles er bij hem op gericht zijn impressies terug te voeren naar de grote harmonie die in ons dagelijks leven niet altijd even herkenbaar is.

Ugo Verbeke (1996)

Dichter-kunstcriticus Ugo Verbeke : ... Zijn schilderijen zijn verweven met de natuur zoals ook zijn gevoelsleven dat is. Bij Paul Van Dessel heeft veel te maken met psychologische gevoeligheden ... Thematieken en onderwerpen die ons allen aangaan ...

... Een kunstenaar, sensitief als die is, bekijkt en beluistert de dingen, raapt ze op, verzamelt impressies die hij op zijn tochten opdoet, brengt ze mee naar huis en herschept ze, creatief en inventief, tot een nieuwe schoonheid ... Een perpetuum mobile van observeren en creëren in een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Dit moet resulteren in subtiele creaties die in verrukking brengen. Die resultaten zien we hier ...

... Paul Van Dessel strijkt zijn kunstwerken uit over het gehele doek met aandacht voor het detail
... In zijn stillevens ligt de nadruk op het koloriet, sterke karaktervolle kleuren ...
... Hij heeft zin voor verhoudingen en plaatst alles in het juiste perspectief ... Fijn uitgewerkt en gestructureerd ontgaat hem niets ...

Willy Heremans en Josette Van Herck (1996)

Jazz-expert en regentes aardrijkskunde : ... als je spiritualiteit in je hebt, wordt je geraakt door de gevoeligheden die in dit werk besloten liggen ...

Charles en Lisette Selhorst (1996)

Gewezen directeur en lerares basisonderwijs : ... wat ons vooral opvalt in zijn werk is de diepe rust die het uitstraalt ...

Koen Cauwenberghs (1996)

Cultuurjournalist Koen Cauwenberghs, hoofdredacteur cultuurtijdschrift 'Den Brabo' en grafisch ontwerper :
... In aanwezigheid van tal van prominenten en genodigden opende schepen voor cultuur Eric Anthonis galerij ‘De 4de Dimensie’ en vertelde de aanwezigen verheugd te zijn ...
... Op de vraag, die tijdens 'Antwerpen, Europese culturele hoofstad 1993' werd gesteld: 'Kan kunst de wereld redden ?', is bij het zien van het werk van kunstenaar en galerij-uitbater Paul Van Dessel, het antwoord 'Ja' ...

Eric Anthonis (1996)

Cultuurschepen Antwerpen, Eric Anthonis :
... De opening van een nieuwe kunstgalerij is op zich al geen alledaagse gebeurtenis, maar in de Stuivenbergwijk is het helemaal iets bijzonders ...

Het Nieuwsblad (1996)

Cultuurjournalist 'Het Nieuwsblad', Ronald van Remme :
Initiatiefnemer achter galerij 'De 4de Dimensie' is de 39-jarige Antwerpse kunstenaar Paul Van Dessel. 'Met de galerij wil ik een forum bieden voor kunstenaars uit allerlei disciplines, om een eigentijdse kunstbeleving te intensifiëren.', zo drukt hij het zelf uit. Want behalve kunstenaar is Van Dessel ook een filosoof.

Hij heeft een heel manifest uitgewerkt met idealen, die hij door middel van de galerij wil bereiken. De meest voor de hand liggende doelstelling is : jonge talentvolle artiesten en gerenommeerde kunstenaars een kans geven om hun werk bekend te maken bij een breed publiek. Van Dessel wil echter ook zeer expliciet plaats bieden aan kunstwerken van jongeren, migranten, mindervaliden en psychiatrische patiënten.

Op die manier wil hij allerhande kunstenaars nader tot elkaar brengen en zo het individueel en collectief bewustzijn omtrent de zin van kunst en leven in deze tijd versterken. Anthonis noemde dat een loffelijk streven en wenst hem daarbij alle succes ... De galerij start met eigen werk ... De onderwerpen en de gebruikte technieken zijn zeer verscheiden. Van Dessel streeft in elk werk echter naar harmonie tussen natuur en cultuur ...

Gazet van Antwerpen (1996)

Cultuurjournalist Erik Verstraete :
... Liefde, enige sensualiteit en passie, eeuwige en vaste waarden in de kunst, weet de kunstenaar te overstijgen tot een universele boodschap van warmte en schoonheid ... Kunst als deze kan een tegengewicht zijn tegen de al tientallen jaren woekerende vervreemding van natuur en leven in veel hedendaagse kunst ...

... Hij vertrekt vanuit de natuur in en rondom de mens. Vanuit dit besef streeft hij naar een gestalte van harmonie tussen natuur en cultuur, dat betekent, in de mens: tussen verstand, gevoel en verbeelding. Hij tekent en schildert helder en gevoelig figuratief, streeft naar een redelijk evenwicht. In die zin is hij een klassiek en ook, maar in mindere mate, een romantisch artiest te noemen ...

Hij is een zeer humanitair, ‘menselijk’ kunstenaar ook, met zin voor humor en ironie. In die zin heeft hij zijn kersverse galerij ‘De 4de Dimensie’ gedoopt. Hij geeft daarmee zin aan de menselijke cultuur, aan de spiritualiteit die de natuur herwaardeert, bezielt en er bovenuit stijgt.

... Zijn galerij 'De 4de Dimensie' is momenteel voor mij de mooiste kleine galerij die ik ken in Antwerpen.

La Esterella (1996)

Zangeres en Antwerps icoon La Esterella : ... Bij het aanschouwen van één van zijn portretten werd ik vooral getroffen door de blik, pas in tweede instantie zag ik dat hij het zelf was die daar afgebeeld stond. ...
... Zijn galerij 'De 4de Dimensie' is klein maar heeft allure. ...

Pierre Platteau (1996)

Auteur Pierre Platteau : ... Uit zijn werk spreekt een zelfde kritiek op de maatschappij als die ik heb. Namelijk dat zij vaak te zwaar op de hand is. ...

Gazet van Antwerpen (1989)

Cultuurjournalist Piet Schepens :
... Geen esthetica om de esthetica en ook geen ivoren toren-kunst ... een persoonlijke levensfilosofie, die in de eerste plaats de ontplooiing van alle mogelijkheden in de mens voorstaat ...

Kunsttijdschrift 'Art, Antiques et Auctions' (1989)

Galerij 'De Lelie' heeft gezorgd dat een jong Antwerps kunstenaar hier aan de beurt is. Paul Van Dessel ...

Stanislas Deriemaecker (1989)

Organist en docent conservatorium Antwerpen Stanislas Deriemaecker : ... In zijn werk en vooral ook in zijn zelfportretten zie je een jong mens die, in tegenstelling tot mijn generatie, vrij en open componeert en zeer communicatief is. ...

J.B. den Tandt (1989)

Professor kleurenpsychologie J.B. den Tandt, docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten : ... De kleuren getuigen van een gezonde instelling ... Het werk is klassiek te noemen maar voelt toch hedendaags aan ...

Danny Renders (1989)

Galerij houder Danny Renders : ... Bij nader aanschouwen van dit werk ontvouwt zich een boeiende wereld. ...

John Baert (1989)

John Baert, kunstfilosoof en leraar Koninklijke Academie Antwerpen : ... Dit werk is van zulke aard dat onderhuidse constanten te vinden zijn waarop dit werk beweegt in de auteur zelf. Wat hier eenvoudig lijkt is echter geschikt volgens een dwingend stijlbeginsel en vanuit een artistieke filosofie. Het gewone wordt dan ineens ongewoon ...

Als de verrassing bevreemding wordt, ontstaan er werelden waarin de dingen een wereld uitdrukken van gaan en ontstaan ... Ieder werk is tevens dit van het kijken, het schouwen, het binden met zichtbare en onzichtbare ogen. Deze tekeningen en schilderijen kijken u aan vanuit hun onmetelijk onbegrensd middelpunt ... maar zo dat zij u niet confronteren of tegen u opbotsen, maar ze voeren u mee naar het inwendig schouwen van zichzelf ...

Daardoor kan je dit werk niet uitzien. Het heeft in zijn beste momenten datgene wat je doet kijken en zoeken ver over datgene heen wat je ziet. Dat verre gindse is dan echter zeer dichtbij. Het is de noodzakelijke harmonie tussen materie en geest, het overgaan van dood in leven ...

Tot slot ... verwijl dan even bij het gele zelfportret in de vorm van een medaillon: Paul Van Dessel met dode vogeltje in de hand ... en waag u dan aan zoveel verstilde meditatie naar aanleiding van een pukkeltje dood en leven ... en u zal begrijpen wat het penseel in de hand van een echt kunstenaar in u kan verwekken ...